top of page

YOGATERAPI

Passer for deg som sliter med mentale eller fysiske utfordringer. Det kan være vanskelige livsveivalg, utfordrende situasjoner i livet, mentale utfordringer som angst, depresjon, følelseshåndtering etc. Passer også for deg som ønsker selvutvikling, å lære deg selv bedre å kjenne. Det meste av hva vi sliter med sitter i hodet. Det å gå i samtale er bra for å løse opp i mentale utfordringer. Men ofte så hjelper det ikke bare å løse problemene i hodet, da kroppen husker. Spesielt ved uhensiktsmessig følelseshåndtering eller angst problematikk ser jeg gode resultater ved å gå i kroppen istedet for hodet. I yogaterapi har vi både samtaler og vi jobber med kroppen ved hjelp av pust og yoga posisjoner. Du vil bli trigget på noen av utfordringene dine slik at jeg lettere kan forstå deg. Vi jobber med å ta tak i følelsene. Du lærer mer om deg selv og vi dykker ned i dine mestringsstrategier som du har lært i barndommen. Fra vi er barn lærer vi oss hvordan vi skal håndtere følelser, væremåte og trygghet. Ikke alle strategier vi lærer i barndommen er hensiktsmessige i voksen alder, og det kan skape dysfunksjoner for oss. Da må vi jobbe med å bli kjent med det indre barnet og lære oss nye strategier som voksen. 

 


bottom of page